MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologisk rehabilitering – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologisk rehabilitering resulterade i 2 vårdgivare