MTT (medicinsk träningsterapi), Arbetsplatsanalys & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Arbetsplatsanalys & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering