MTT (medicinsk träningsterapi), Arbetsplatsanalys, Ont i axeln & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Arbetsplatsanalys, Ont i axeln & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering