MTT (medicinsk träningsterapi), Arbetsplatsanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Arbetsplatsanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 1 vårdgivare