MTT (medicinsk träningsterapi), Klinisk undersökning och diagnostik & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Klinisk undersökning och diagnostik & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 19 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering