Nervmobilisering, Arbetsplatsanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ergonomi dataarbetsplats – Skadekompassen

Nervmobilisering, Arbetsplatsanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ergonomi dataarbetsplats resulterade i 2 vårdgivare