Nervmobilisering, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk arbetsmiljö – Skadekompassen

Nervmobilisering, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk arbetsmiljö resulterade i 1 vårdgivare