Nervmobilisering, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT – Skadekompassen

Nervmobilisering, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT resulterade i 2 vårdgivare