Nervmobilisering, Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (examen) – Skadekompassen

Nervmobilisering, Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (examen) resulterade i 5 vårdgivare