Nervmobilisering, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Nervmobilisering, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 9 vårdgivare