Nervmobilisering, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård – Skadekompassen

Nervmobilisering, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård resulterade i 4 vårdgivare