Nervmobilisering, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling – Skadekompassen

Nervmobilisering, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling resulterade i 11 vårdgivare