Nervmobilisering, Löpanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Nervmobilisering, Löpanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 2 vårdgivare