Neurorehab - neurologisk rehabilitering, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

Neurorehab - neurologisk rehabilitering, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 2 vårdgivare