Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) – Skadekompassen

Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) resulterade i 2 vårdgivare