Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast – Skadekompassen

Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast resulterade i 2 vårdgivare