Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 7 vårdgivare