Ortopedisk manuell terapi - OMT, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen – Skadekompassen

Ortopedisk manuell terapi - OMT, Funktionell rörelseanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen resulterade i 5 vårdgivare