Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 10 vårdgivare