Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III – Skadekompassen

Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III resulterade i 3 vårdgivare