Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa – Skadekompassen

Ortopedisk manuell terapi - OMT, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa resulterade i 1 vårdgivare