Ortopedisk medicin - OMI, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Ortopedisk medicin - OMI, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 1 vårdgivare