Ortopedisk & muskuloskeletal medicin, Allergiutredning, Ont i ryggen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Ortopedisk & muskuloskeletal medicin, Allergiutredning, Ont i ryggen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering