Rehabilitering (rehabträning), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) – Skadekompassen

Rehabilitering (rehabträning), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) resulterade i 1 vårdgivare