Rehabilitering (rehabträning), Styrketest, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Rehabilitering (rehabträning), Styrketest, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering