Rehabilitering (rehabträning), Gånganalys - Videoanalyserad, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

Rehabilitering (rehabträning), Gånganalys - Videoanalyserad, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 6 vårdgivare