Rehabilitering (rehabträning), Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Rehabilitering (rehabträning), Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 6 vårdgivare