Rehabilitering (rehabträning), Gånganalys - Videoanalyserad, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Rehabilitering (rehabträning), Gånganalys - Videoanalyserad, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 4 vårdgivare