Rehabilitering (rehabträning), Löpanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

Rehabilitering (rehabträning), Löpanalys, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 6 vårdgivare