Rehabilitering (rehabträning), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II – Skadekompassen

Rehabilitering (rehabträning), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg II resulterade i 1 vårdgivare