Rehabilitering (rehabträning), Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologisk rehabilitering – Skadekompassen

Rehabilitering (rehabträning), Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologisk rehabilitering resulterade i 2 vårdgivare