Rehabilitering (rehabträning), Gånganalys - Videoanalyserad & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Rehabilitering (rehabträning), Gånganalys - Videoanalyserad & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 6 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering