Stötvågsbehandling, Ont i foten, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Ont i foten, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 2 vårdgivare