Stötvågsbehandling, Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i foten & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Gånganalys, okulär (ej filmad), Ont i foten & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 8 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering