Stötvågsbehandling, Neurologisk undersökning, Ont i foten & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Neurologisk undersökning, Ont i foten & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering