Stötvågsbehandling, Syndundersökning, Ont i foten & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Syndundersökning, Ont i foten & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering