Stötvågsbehandling, Klinisk undersökning och diagnostik, Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Klinisk undersökning och diagnostik, Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten resulterade i 1 vårdgivare