Stötvågsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT resulterade i 2 vårdgivare