Stötvågsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-D) – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-D) resulterade i 1 vårdgivare