Stötvågsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg III resulterade i 2 vårdgivare