Stötvågsbehandling, Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa resulterade i 1 vårdgivare