Stötvågsbehandling, Allergiutredning, Ont i knät, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Allergiutredning, Ont i knät, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - högre examen resulterade i 1 vårdgivare