Stötvågsbehandling, Styrketest & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Stötvågsbehandling, Styrketest & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering