Tejpning, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) – Skadekompassen

Tejpning, Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) resulterade i 8 vårdgivare