Tejpning, Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) – Skadekompassen

Tejpning, Styrketest, Frusen axel (frusen skuldra) & Idrottsmedicin (minst steg 2) resulterade i 3 vårdgivare