Tejpning, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa – Skadekompassen

Tejpning, Frusen axel (frusen skuldra) & Psykisk ohälsa resulterade i 2 vårdgivare