Tejpning, Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) – Skadekompassen

Tejpning, Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Basal Kroppskännedom (BK) - Grundläggande nivå (C) resulterade i 2 vårdgivare