Tejpning, Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) – Skadekompassen

Tejpning, Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) resulterade i 3 vårdgivare

Dr Niklas Wångdahl

Ortopedia, Östra Järnvägsgatan 25, 111 20 Stockholm

Facettledsblockad, Fysioterapi (sjukgymnastik), HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection, Idrottsmedicinsk rehabilitering, Kapseltöjning - axel m.fl.