Tejpning, Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Systematiskt arbetsmiljöarbete – Skadekompassen

Tejpning, Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Systematiskt arbetsmiljöarbete resulterade i 1 vårdgivare