TENS, Styrketest, Ont i ryggen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

TENS, Styrketest, Ont i ryggen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering